CCiv:Art. 1.888

De la iurispedia
Salt la: navigare, căutare
← Art. 1.887. Domeniul de aplicare.↑ Secţiunea Dispoziţii generale ↑Art. 1.889. Dobândirea personalităţii juridice. →

Articolul 1.888 Formele societare.

După forma lor, societăţile pot fi:

a) simple;

b) în participaţie;

c) în nume colectiv;

d) în comandită simplă;

e) cu răspundere limitată;

f) pe acţiuni;

g) în comandită pe acţiuni;

h) cooperative;

i) alt tip de societate anume reglementat de lege.

Cuprins

Punere în aplicare

Legea de aplicare.

Art. 139. (1) Societăţile civile constituite în temeiul Codului civil din 1864 se pot transforma în oricare dintre formele de societate reglementate de Codul civil sau de alte legi, cu respectarea condiţiilor prevăzute de acestea. Actele săvârşite de acestea anterior intrării în vigoare a Codului civil rămân supuse legii în vigoare la data încheierii lor.

(2) Răspunderea asociaţilor, atât între ei, cât şi faţă de terţi, pentru actele şi faptele săvârşite anterior transformării rămâne supusă legii în vigoare la data încheierii sau săvârşirii acestora.

(Mona Maria Pivniceru, Noul Cod Civil şi reglementările anterioare. Prezentare comparativă: legea de punere în aplicare, legislaţia conexă, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012)

Expunere de motive

Comentariu

În spiritul unificării dreptului privat şi creării unui cod civil care să reprezinte dreptul comun aplicabil socităţilor comerciale în art. 1888, legiuitorul prevede formele societăţilor comerciale, în care se menţionează şi cele cinci forme de societăti comerciale prevăzute în art. 2 din Legea nr. 31/1990,legea privind socităţile comerciale ,republicată ,cu modificările si completările ulterioare. În afara celor 5 forme de societăţi comerciale ,noul Cod civil prevede ca forme de societăţi societatea simplă ,societatea în participaţie ,societăţile cooperative şi , într-o exprimare foarte generală ,"alt tip de societate anume reglementat de lege". Văzând exprimarea legiuitorului ,se poate observa inconsecvenţa acestuia în privinţa termenilor folosiţi .Astfel, deşi în art.1888 titlul se referă la formele societare ,în finalul textului ,legiuitorul abandonează sintagma"formele societare" referindu-se la " alt tip de societate" folosind probabil cu acelaşi sens conceptul de "tip".În opinia noastră ,conţinutul termenului "tip" este mult mai cuprinzător decât acela de "forma". De astfel ,în doctrina de specialitate , cel putin în privinţa formelor de societăţi comerciale,acestea pot fi grupate în două tipuri : societăţi de persoane şi societăţi de capitaluri ,existând o formă de societate intermediară între cele 2 tipuri ,respectiv societatea cu răspundere limitată, care împrumută trăsături ale ambelor tipuri.

(Noul Cod Civil: comentarii / coord.: prof. univ. dr. Marilena Uliescu. – Ed. a 3-a, rev. şi adăug. - Bucureşti: Universul Juridic, 201)

Jurisprudenţă

Corelaţii cu alte norme

Reglementarea anterioară.

C. civ. 1864: Art. 1493. Societăţile sunt universale sau particulare.

(Mona Maria Pivniceru, Noul Cod Civil şi reglementările anterioare. Prezentare comparativă: legea de punere în aplicare, legislaţia conexă, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012)

Elemente de drept comparat

Bibliografie

Unelte personale
Spații de nume
Variante
Acțiuni
Navigare
Trusa de unelte