CCiv:Art. 930

De la iurispedia
Salt la: navigare, căutare
 ↑ Secţiunea Uzucapiunea imobiliară ↑Art. 931. Uzucapiunea tabulară. →

Articolul 930 Uzucapiunea extratabulară.

(1) Dreptul de proprietate asupra unui imobil şi dezmembrămintele sale pot fi înscrise în cartea funciară, în temeiul uzucapiunii, în folosul celui care l-a posedat timp de 10 ani, dacă:

a) proprietarul înscris în cartea funciară a decedat ori, după caz, şi-a încetat existenţa;

b) a fost înscrisă în cartea funciară declaraţia de renunţare la proprietate;

c) imobilul nu era înscris în nicio carte funciară.

(2) În toate cazurile, uzucapantul poate dobândi dreptul numai dacă şi-a înregistrat cererea de înscriere în cartea funciară înainte ca o terţă persoană să îşi fi înregistrat propria cerere de înscriere a dreptului în folosul său, pe baza unei cauze legitime, în cursul sau chiar după împlinirea termenului de uzucapiune.

Cuprins

Punere în aplicare

Legea de aplicare:

Art. 82. Dispoziţiile art. 930-934 din Codul civil referitoare la uzucapiunea imobiliară se aplică numai în cazurile în care posesia a început după data intrării în vigoare a acestuia. Pentru cazurile în care posesia a început înainte de această dată, sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la uzucapiune în vigoare la data începerii posesiei. În cazul imobilelor pentru care, la data începerii posesiei, nu erau deschise carţi funciare, rămân aplicabile dispoziţiile în materie de uzucapiune din Codul civil din 1864.

(Mona Maria Pivniceru, Noul Cod Civil şi reglementările anterioare. Prezentare comparativă: legea de punere în aplicare, legislaţia conexă, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012)

Expunere de motive

Art. 930 are drept corespondent în vechea legislaţie:

Art.1895 din Codul Civil din 1864:

"Cel ce câstigă cu bună-credinţă şi printr-o justă cauză un nemiscător determinat va prescrie proprietatea aceluia prin zece ani, dacă adevăratul proprietar locuieşte în circumscripţia tribunalului judeţean unde se află nemişcătorul, şi prin douăzeci de ani dacă locuieşte afară din acea circumscripţie. (C. civ. 486, 487, 1896)"

(EUROLEX- soft pentru documentare corespondenţă coduri)

Comentariu

Dispoziţiile art. 930 N.C.C. prevăd că dreptul de proprietate asupra unui imobil şi dezmembrămintele sale pot fi înscrise în cartea funciară ,în temeiul uzucapiunii ,în folosul celui care l-a posedat timp de 10 ani ,dacă :

a) proprietarul înscris în cartea funciară a decedat ori, după caz, şi-a încetat existenţa;
b) a fost înscrisă în cartea funciară declaraţia de renunţare la proprietate . Termenul uzucapiunii nu începe să curgă mai înainte de data decesului sau,după caz, a încetării existenţei juridice a proprietarului ,respectiv înainte de data înscrierii declaraţiei de renunţare la proprietate .chiar dacă intrarea în posesie s-a produs la o dată anterioară .
c) imobilul nu era înscris în nicio carte funciară .

În toate cazurile ,uzucapantul poate dobândi dreptul numai dacă şi-a înregistrat cererea de înscriere în cartea funciară înainte ca o terţa persoană să îşi fi înregistrat propria cerere de înscriere a dreptului în folosul său,pe baza unei cauze legitime , în cursul sau chiar după împlinirea termenului de uzucapiune.

(Noul Cod Civil: comentarii / coord.: prof. univ. dr. Marilena Uliescu. – Ed. a 3-a, rev. şi adăug. - Bucureşti: Universul Juridic, 201)

În materia dobândirii proprietăţii asupra imobilelor, uzucapiunea a suferit câteva schimbări radicale, în locul uzucapiunilor avute până acum vom avea:

B. uzucapiunea extratabulară de 10 ani (art. 930 Cod Civil), care are următoarele condiţii de aplicare:

- posesia exercitată timp de 10 ani;
- alternativ, imobilul înscris în Cartea Funciară şi proprietarul imobilului înscris în Cartea Funciară să fie decedat sau şi-a încetat existenţa sau înscrierea în Cartea Funciară a declaraţiei de renunţare la proprietate;
- imobilul nu a fost înscris în Cartea Funciară.

Ca efect, uzucapantul poate dobândi dreptul numai dacă şi-a înregistrat cererea de înscriere în Cartea Funciară înainte ca o terţă persoană să îşi fi înregistrat propria cerere de înscriere a dreptului în folosul său, pe baza unei cauze legitime, în cursul sau chiar după împlinirea termenului de uzucapiune.

(Leonid Puscas - "Noul Cod Civil fata cu Imobiliarele", 2011, www.juridice.ro)

Jurisprudenţă

"În situaţia prescripţiilor achizitive începute sub imperiul Decretului-lege nr.115/1938 şi împlinite după intrarea în vigoare a Legii nr. 7/1996, acţiunile în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune în regim de carte funciară sunt guvernate de dispoziţiile legii vechi, respectiv ale Decretului-lege nr. 115/1938."


(DRIL nr.LXXXVI (86)/2007; http://www.scj.ro/comunicate_SU.asp)


"Pentru dobîndirea fructelor este suficient ca posesorul să fi avut numai credinţa în existenţa titlului de proprietate, chiar dacă acest titlu nu a existat în realitate, deoarece în această materie, justul titlu este numai un element al bunei credinţe şi nu o conditie de sine stătătoare, ca în cazul uzucapiunii de scurtă durată."

Tribunalul Suprem, Colegiul civil, decizia nr. 1328 din 2 decembrie 1961, publicată în „Repertoriu de practică judiciară în materie civilă a Tribunalului Suprem şi a altor instanţe judecătoreşti pe anii 1952-1969”, Dr. Ioan G. Mihuţă, Dr. Alexandru Lesviodax, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970

Corelaţii cu alte norme

Elemente de drept comparat

Bibliografie

Unelte personale
Spații de nume
Variante
Acțiuni
Navigare
Trusa de unelte