Iurispedia:Termeni şi condiţii

De la iurispedia
Salt la: navigare, căutare

1. Ce este IURISPEDIA

1.1. iurispedia.ro este o enciclopedie juridică redactată şi întreţinută de voluntari, folosind o platforma media-wiki. Ea a fost concepută în cadrul Grupului interinstituţional pentru implementarea noilor coduri.[1]

1.2. Scopul IURISPEDIA este acela de a pune la dispoziţia practicienilor dreptului, dar şi a populaţiei a unui site cu informaţii pertinente în privinţa noilor coduri. Platforma utilizată permite comentarea şi adnotarea codurilor şi subdiviziunilor acestora, potrivit unei structuri prestabilite. Informaţile conţinute pe acest site nu suplinesc doctrina şi jurisprudenţa care se regăseşte în cărţile de specialitate sau pe site-urile oficiale.

1.3. DE REŢINUT! Comentariile redactorilor cu privire la dispoziţiile conţinute de noile coduri nu reprezintă poziţia oficială a instituţiilor şi autorităţilor care fac parte din Grup. De asemenea, comentariile nu antrenează în niciun fel răspunderea instituţiilor şi autorităţilor care fac parte din Grup, şi nici a administratorilor site-ului. Comentariile sunt şi rămân opera exclusivă a redactorilor, consideraţi în mod individual.

1.4. Pentru discuţii de natură tehnică (despre cum se utilizează facilităţile IURISPEDIA), folosiţi pagina din stanga Discuţii la cafenea


2. Reguli pentru redactori

2.1. Poate fi redactor al IURISPEDIA orice persoană care acceptă şi respectă regulile conţinute în Termeni şi Condiţii. Având în vedere specificul juridic al site-ului, încurajăm participarea practicienilor dreptului şi a studenţilor la drept.

2.2. Pentru a putea comenta in IURISPEDIA, redactorul trebuie să se autentifice după ce îşi creează un cont. Datele furnizate în această procedură nu sunt păstrate sau prelucrate, astfel încât nu cad sub incidenţa legislaţiei în materia prelucrării datelor cu caracter personal. În sprijinul ideii de respect reciproc, încurajăm folosirea unor date reale.

2.3. Un redactor poate începe comentarea unei diviziuni a Codului (articol, secţiune etc.) sau poate îmbunătăţi comentariul început de un alt redactor. Se vor evita formulările subiective. Toate paginile comentate afişează identitatea celui care a început sau a îmbunătăţit un comentariu. Sistemul permite urmărirea de către cititori şi redactori a unor pagini de interes pentru ei.

2.4. În cazul unor greşeli de comentare sau a unor modificări considerate inacceptabile, sistemul permite revenirea la forma anterioară modificării. Revenirea poate fi efectuată de către orice redactor sau de administratorii site-ului.

2.5. În cazul unor opinii divergente între redactori cu privire la interpretarea unor texte normative, redactorii vor introduce comentariile proprii în mod succesiv în secţiunea de comentarii, permiţând expunerea tuturor opiniilor. Pentru discuţii juridice lămuritoare/aprinse, utilizaţi pagina Discuţie din cadrul fiecărei diviziuni de comentat, cum este şi pagina de AICI. Evitaţi polemicile în cadrul paginilor de comentarii!

2.6. Plagiatul nu este acceptat. Orice preluare a unor comentarii din doctrină se va face potrivit regulilor de citare. Orice referire la o hotărâre judecătorescă se va face cu indicarea tuturor datelor de identificare a acesteia.

2.7. ATENŢIE! Pentru păstrarea coerenţei stilistice, redactorii sunt rugaţi să folosească diacritice în postările şi editările articolelor.

2.8. Nu este acceptat limbajul vulgar sau intimidant. Nu sunt acceptate discuţii sau comentarii cu caracter politic, comercial şi altele de acest tip care nu au legătură cu obiectul proiectului.


3. Reguli pentru administratori

3.1. Administratorii vor pretesta funcţionalitatea platformei, vor raporta orice neregulă, eroare sau sugestie de îmbunătăţire coordonatorului de voluntari; de asemenea, vor înlătura conţinutul incorect, nepotrivit sau jignitor de pe platformă, în cel mult 48 de ore de la postarea sa.

3.2 Vor căuta permanent să motiveze contributorii Iurispedia şi vor atrage noi contributori dar pot să devină şi ei însuşi contributori, fără a neglija îndatoririle lor ca moderatori/administratori.

3.3 Vor participa la şedinţele convocate de către coordonatorul proiectului o dată la două săptămâni sau de cate ori este necesar.

3.4 Vor păstra confidenţialitatea informaţiilor la care au acces în cadul activităţilor de voluntariat, inclusiv după încetarea activităţii.

3.5 Vor participa la cursurile de instruire organizate, iniţiate sau propuse de către beneficiarul voluntariatului.

3.6 Vor cunoaşte misiunea şi activităţile beneficiarului voluntariatului.

3.7 Vor ocroti bunurile pe care le folosesc în cadrul activităţii de voluntariat şi vor avea un comportament adecvat.

3.8 Vor cunoaşte şi vor respecta procedurile, politicile şi regulamentele interne ale beneficiarului voluntariatului.

3.9 Administratorii vor avertiza redactorul care nu respectă regulile cuprinse în Termeni şi Condiţii. În cazul unor încălcări repetate sau încălcări grave, administratorii vor proceda la înlăturarea redactorului din IURISPEDIA. În acest sens, se va respecta Procedura de blocare.


4. Procedura de blocare

În situaţia în care sunt încălcaţi Termenii şi Condiţiile site-ului iurispedia.ro se va proceda:

1. La prima abatere redactorul va fi atenţionat printr-un e-mail, prin care i se va atrage atenţia asupra greşelii făcute.

2. La a doua abatere, presupunând că este de rea-voinţă, ne rezervăm dreptul de a bloca accesul redactorului fără nici o notificare prealabilă.


5. Reguli de citare

Toate contributiile care sunt postate pe site-ul iurispedia.ro trebuie să îndeplinească cerinţele de citare listate mai jos:

1. Cărţi

Prenume Nume Autor, Titlul cărţii, Editura, Localitatea editurii, Anul de apariţie a lucrării, pagina p./pp. (pentru mai multe pagini).

2. Articole

Autor, ‘Titlu’, anul, Revista, număr (dacă se aplică), şi intervalul de pagini din revistă la care se găseşte articolul.

3. Contribuţii în cadrul unor volume colective

Autor, ‘Titlu’, în numele editorului (ed.), Titlul volumului colectiv, editura, anul, pagina sau paginile capitolului din s-a citat.

4. Articole de ziar

Autor (dacă este cunoscut), ‘Titlu’, Ziar, data, pagina.

5. Documente ale unor organizaţii internaţionale

Pentru toate tipurile de documente vă rugăm să urmăriţi stilul oficial de citare folosit de organizaţiile care au elaborat documentele respective.

6. Internet (url)

Dacă se folosesc articole, rapoarte, documente oficiale, care sunt disponibile online, citarea acestora se va face după regulile de mai sus, cu menţiunea că “documentul este disponibil online la adresa” completa de url.

7. Documente oficiale naţionale

Pentru toate documentele oficiale naţionale vă rugăm să urmăriţi stilul oficial de citare folosit de organizaţiile care au elaborat documentele respective.


Note

  1. Grupul are următoarea alcătuire:
    • instituţii de formare a practicienilor dreptului: Institutul Naţional al Magistraturii, Şcoala Naţională de Grefieri, Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, Institutul Notarial Român, Centrul Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Executorilor Judecătoreşti, Institutul Bancar Român;
    • autorităţi în responsabilitatea cărora intră formarea practicienilor: Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Ministerul Public, Ministerul Justiţiei, Uniunea Naţională a Barourilor din România, Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din România
Unelte personale
Spații de nume
Variante
Acțiuni
Navigare
Trusa de unelte