Legea 272/2004 privind protecţia drepturilor copilului

De la iurispedia
(Redirecționat de la LPPDC:COMPLET)
Salt la: navigare, căutare

Note:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Cuprins

CAPITOLUL I - Dispoziţii generale şi definiţii

CAPITOLUL II - Drepturile copilului

Sectiunea 1 - Drepturi şi libertăţi civile

Sectiunea a 2-a - Mediul familial şi îngrijirea alternativă

Secţiunea a 3-a - Sănătatea şi bunăstarea copilului

Secţiunea a 4-a - Educaţie, activităţi recreative şi culturale

CAPITOLUL III - Protecţia specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi

Secţiunea 1 - Dispoziţii comune

Secţiunea a 3-a - Plasamentul în regim de urgenţă

Secţiunea a 4-a - Supravegherea specializată

Secţiunea a 5-a - Monitorizarea aplicării măsurilor de protecţie specială

CAPITOLUL IV - Protecţia copiilor refugiaţi şi protecţia copiilor în caz de conflict armat

CAPITOLUL V - Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal

CAPITOLUL VI - Protecţia copilului împotriva exploatării

Secţiunea 1 - Protecţia copilului împotriva exploatării economice

Secţiunea a 2-a - Protecţia copilului împotriva consumului de droguri

Secţiunea a 3-a - Protecţia copilului împotriva abuzului sau neglijenţei

Secţiunea a 4-a - Protecţia copilului împotriva răpirii sau oricăror forme de traficare

Secţiunea a 5-a - Protecţia copilului împotriva altor forme de exploatare

CAPITOLUL VII - Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului

Secţiunea 1 - Instituţii la nivel central

Secţiunea a 2-a - Instituţii şi servicii la nivel local

CAPITOLUL VIII - Organisme private

CAPITOLUL IX - Licenţierea şi inspecţia serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi

CAPITOLUL X - Finanţarea sistemului de protecţie a copilului

CAPITOLUL XI - Reguli speciale de procedură

CAPITOLUL XII - Răspunderi şi sancţiuni

CAPITOLUL XIII - Dispoziţii tranzitorii şi finale

Unelte personale
Spații de nume
Variante
Acțiuni
Navigare
Trusa de unelte